120636_pogrebenie_plashtanitsi_hrista_v_svyato_troitskom_sobore_ekaterinburg_svechi_molitva_250x0_0-0-0-0